De Groene Accountant

De Milieubarometer een veelzijdig instrument

Meet ook de milieuprestatie en CO2-footprint van jouw bedrijf

De Milieubarometer is een handig instrument om de milieuprestatie en CO2-footprint van jouw bedrijf te meten.

Na het invullen van jouw milieugegevens vertaalt de Milieubarometer deze in heldere grafieken en een CO2-footprint. Bekijk hier een voorbeeld van een footprint rapport. Je ziet hoe je scoort op het gebied van milieu en waar de prioriteiten van jouw bedrijf liggen voor het boeken van milieuwinst. De Gemeente Utrecht subsidieert dit abonnement! Kijk hier hoe je moet aanmelden.

Wat biedt de Milieubarometer?

• Een nulmeting en vergelijking met branchegenoten.
• Een CO2-footprint (o.a. bruikbaar voor de CO2-Prestatieladder).
• Een optie om jouw CO2-footprint direct openbaar te maken.
• Een afvinkbare actielijst om milieu en kosten te besparen. Hiermee rapporteer je ook eenvoudig over de uitvoering van wettelijk erkende maatregelen.
• Ook andere milieubelasting zoals fijn stof, smog en aantasting ozonlaag wordt meegerekend.
• Veel flexibiliteit, zowel bij het invullen als bij het samenstellen van rapportages.
• Service: online-help, elektronische en telefonische helpdesk.

Wat biedt De Groene Accountant je op dit gebied?

• Service: online-help, elektronische en telefonische helpdesk.
• Hulp bij de omzetting van financiële gegevens naar milieurapportage.
• Het samenstellen van uw Co2- footprint rapportage.
• Accountantsverklaring bij de rapportage, de nul-meting en het vervolg.
• Betrouwbaarheid van een onafhankelijke deskundige bij uw on-line en off-line milieurapportage.

Milieubarometer kantoor

Deze pagina laat de milieubelasting van een gemiddelde kantoororganisatie zien aan de hand van een Milieubarometergrafiek en -kengetallen. De cirkelgrafiek toont de verdeling van de Milieubelasting. De grootste milieubelasting bij een kantoororganisatie bestaat uit: elektriciteit, zakelijk- en woon-werk-verkeer. Deze drie zijn ongeveer even belangrijk. Verwarming, water, afval en kantoorpapier tellen wel mee, maar zijn veel minder belangrijk. Kanttekening daar bij is dat “Brandstoffen & warmte” vrij klein is omdat een deel van de kantoren met stadsverwarming of warmtepompen worden verwarmd. Dat geeft een lagere milieubelasting. Verstookt jouw kantoor gas en is het gebouw niet bijzonder goed geïsoleerd, dan zal de gele punt in jouw grafiek een stuk groter zijn.

Terug naar page